Fruit Base free


Fruit Base free
Thương hiệu : Pregel, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Specialfrutta


Specialfrutta
Thương hiệu : Leagel, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Yellow Cream


Yellow Cream
Thương hiệu : Pregel, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Yogurt soft


Vuakem Yogurt soft
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Milk Base 50


Milk Base 50
Thương hiệu : Pregel, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Supersoft Yogurt


Vuakem Supersoft Yogurt
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Mint C - Bạc hà


Mint C - Bạc hà
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice blend

Vuakem Amarena topping


Vuakem Amarena topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Orange


Vuakem Orange
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Mixy Coconut


Vuakem Mixy Coconut
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Coffee shop

Vuakem Dulce De leche


Vuakem Dulce De leche
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Vuakem Cocoa topping


Vuakem Cocoa topping
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Taylor 161


Taylor 161
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C122


Taylor C122
Thương hiệu : Taylor, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C713


Taylor C713
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C707


Taylor C707
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C118


Taylor C118
Thương hiệu : Taylor, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C712


Taylor C712
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Drink Machine Advance


Drink Machine Advance
Thương hiệu : Vitamix, USA , Dành cho : Ice blend

ISI Brushed soda


ISI Brushed soda
Thương hiệu : ISI, Austria , Dành cho : Restaurant

Lưỡi dao Vitamix


Lưỡi dao Vitamix
Thương hiệu : Vitamix, USA , Dành cho : Ice blend

Khay kem


Khay kem
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Làm kem chua, Yogurt


Làm kem chua, Yogurt
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Khí NO2 ISI


Khí NO2 ISI
Thương hiệu : ISI, Austria , Dành cho : Ice blend

Ốc quế thanh tròn dẹt


Ốc quế thanh tròn dẹt
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Ốc quế cây giòn


Ốc quế cây giòn
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Ốc quế cây nhỏ


Ốc quế cây nhỏ
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Ốc quế cây đặc biệt


Ốc quế cây đặc biệt
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Ốc quế thanh dẹt


Ốc quế thanh dẹt
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Ốc quế kem tươi


Ốc quế kem tươi
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Độc quyền nhiều thương hiệu nổi tiếng

Dịch vụ nhà hàng

Bán máy làm kem cũ

Ngoài việc cung cấp máy làm kem mới cho các chuỗi cửa hàng, nhà hàng, cửa hàng lớn tại Việt Nam [...]

Dạy làm kem ngon

Ngoài việc cung cấp máy làm kem mới cho các chuỗi cửa hàng, nhà hàng, cửa hàng lớn tại Việt Nam [...]

Sửa chữa máy làm kem

Ngoài việc cung cấp máy làm kem mới cho các chuỗi cửa hàng, nhà h&agra [...]