Vuakem Fantastica


Vuakem Fantastica
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Yogurt soft


Yogurt soft
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Milk Base 100 CF


Milk Base 100 CF
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Cream Base


Cream Base
Thương hiệu : Pregel, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Strawberry soft Base


Strawberry soft Base
Thương hiệu : Pregel, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Milk Base 50 F


Milk Base 50 F
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Neutro 10 for fruit flavors


Neutro 10 for fruit flavors
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Topping Peach


Topping Peach
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Mixybar Bitter


Mixybar Bitter
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Restaurant

PINEAPPLE C


PINEAPPLE C
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Bilberry


Bilberry
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice blend

Vuakem wild strawberry top


Vuakem wild strawberry top
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Restaurant

Taylor C125


Taylor C125
Thương hiệu : Taylor, Italy , Dành cho : Hotel, bar

Taylor C717


Taylor C717
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Restaurant

Taylor C136


Taylor C136
Thương hiệu : Taylor, Italy , Dành cho : Restaurant

Taylor C118


Taylor C118
Thương hiệu : Taylor, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Taylor C716


Taylor C716
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Taylor 161


Taylor 161
Thương hiệu : Taylor, USA , Dành cho : Ice cream shop

Scoop kem Inox bóp


Scoop kem Inox bóp
Thương hiệu : Zeroll, update , Dành cho : Restaurant

Làm kem tươi


Làm kem tươi
Thương hiệu : Vuakem, Italy , Dành cho : Ice cream shop

Bình soda ISI Sparkle


Bình soda ISI Sparkle
Thương hiệu : ISI, Austria , Dành cho : Coffee shop

Khay Inox


Khay Inox
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Restaurant

Scoop kem Zeroll


Scoop kem Zeroll
Thương hiệu : Zeroll, Italy , Dành cho : Restaurant

Cuisipro scoop


Cuisipro scoop
Thương hiệu : Zeroll, update , Dành cho : Restaurant

Bánh quế trang trí


Bánh quế trang trí
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Ốc quế cây nhỏ


Ốc quế cây nhỏ
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Ốc quế cây đổ


Ốc quế cây đổ
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Ốc quế kem tươi


Ốc quế kem tươi
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Ốc quế kem cứng


Ốc quế kem cứng
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Ốc quế thanh tròn dẹt


Ốc quế thanh tròn dẹt
Thương hiệu : Vuakem, update , Dành cho : Ice cream shop

Độc quyền nhiều thương hiệu nổi tiếng

Dịch vụ nhà hàng

Bán máy làm kem cũ

Ngoài việc cung cấp máy làm kem mới cho các chuỗi cửa hàng, nhà hàng, cửa hàng lớn tại Việt Nam [...]

Dạy làm kem ngon

Ngoài việc cung cấp máy làm kem mới cho các chuỗi cửa hàng, nhà hàng, cửa hàng lớn tại Việt Nam [...]

Sửa chữa máy làm kem

Ngoài việc cung cấp máy làm kem mới cho các chuỗi cửa hàng, nhà h&agra [...]